Poštovane koleginice i kolege,

Osnivačka skupština ALUMNI organizacije diplomaca Filološkog fakulteta održaće se u SREDU, 4. oktobra 2017. u 18.00 časova u Sali za sednice kod dekanata Filološkog fakulteta.

Svi koji do tada popune pristupnicu /pronaći na sajtu/ ili to učine direktno na Osnivačkoj skupštini smatraće se o s n i v a č i m a.

Obavestite sve one sa kojima održavate vezu.
Uključi se i širi dalje!

Za Inicijativni odbor
Branko Vuksan