Branko Vuksan

Branko Vuksan

Predsednik Alumni organizacije

Jovana Milovanović

Jovana Milovanović

Glavna urednica

Tara Pešić

Tara Pešić

Autorka projekta „Research is Back“

Dušan Cvetić

Dušan Cvetić

Kamera

Petar Slijepčević

Petar Slijepčević

Fotografija

Aleksandra Mrkonjić

Aleksandra Mrkonjić

Kamera

Omid Razazadeh

Omid Razazadeh

Kamera

Ivan Praštalo

Ivan Praštalo

Montaža

Katarina Stevanović

Katarina Stevanović

Montaža

Aleksandar Pašalić

Aleksandar Pašalić

Kamera

Olga Koprivica

Olga Koprivica

Montaža

Sofija Jovanović

Sofija Jovanović

Scenografija

Milica Popović

Milica Popović

Urednica sajta

Miona Gajić

Miona Gajić

Urednica društvenih mreža

Jelica Filipović

Jelica Filipović

Urednica društvenih mreža

Ana Stanković

Ana Stanković

Urednica serijala „Poezija uzvraća udarac“ i urednica društvenih mreža

Sara Arva

Sara Arva

Autorka izložbe o Ani Erno i autorka dokumentarnih filmova

Tamara Stojanović

Tamara Stojanović

Autorka dokumentarnih filmova
Aleksandra Vesić

Aleksandra Vesić

Urednica emisije „Priče iz kofera“

Maja Gvozden

Maja Gvozden

Urednica serijala „Poezija uzvraća udarac“

Igor Ilić

Igor Ilić

Urednik serijala „Slogotvor“

Konstantin Ađanin

Konstantin Ađanin

Autor i urednik serijala „Teorija u vreme prakse“

Andrijana Prodanić

Andrijana Prodanić

Urednica engleske redakcije
Marija Đorđević

Marija Đorđević

Članica engleske redakcije

Mihailo Aćimović

Mihailo Aćimović

Član engleske redakcije

Milica Mastilo

Milica Mastilo

Urednica španske redakcije i članica tima za projekte

Marija Dimitrijević

Marija Dimitrijević

Članica španske redakcije

Kristina Vesović

Kristina Vesović

Članica francuske redakcije

Sofija Pudar

Sofija Pudar

Članica francuske redakcije i fotografske sekcije

Olga Arsić

Olga Arsić

Research is Back

Verica Jovanović

Verica Jovanović

Autorka projekta „Make Your Own Origami“

Dragana Jovanović

Dragana Jovanović

Autorka izložbe o Ani Erno

Jovana Suvajdžić

Jovana Suvajdžić

Autorka izložbe o Ani Erno

Iva Hadnađ

Iva Hadnađ

Autorka priloga

Irena Majstorović

Irena Majstorović

Autorka priloga

Jovana Todorić

Jovana Todorić

Autorka priloga

Mirela Gračanac

Mirela Gračanac

Autorka priloga

Tanja Milenković

Tanja Milenković

Autorka priloga

Teodora Živković

Teodora Živković

Fotografska sekcija
Mina Vukašinović

Mina Vukašinović

Fotografska sekcija