Ko smo mi?

Logo Alumni organizacije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ideja o osnivanju Alumni organizacije na Filološkom fakultetu često se pojavljivala kroz inicijative pojedinaca na određenim katedrama. Trajale su onoliko koliko je bilo entuzijazma i nikada nisu obuhvatale više katedri ili ceo fakultet. U aprilu 2016. oformila se grupa od oko 10 starijih diplomaca i bivših studentskih aktivista i uz podršku tadašnjeg dekanata (na čelu sa profesorkom doktorkom Ljiljanom Marković kao dekanicom, te profesorkama doktorkama Ljiljanom Bajić, Jelenom Filipović i Julijanom Vučo kao prodekanicama) počelo se sa pripremama za osnivanje Alumni organizacije. Proučili smo iskustva alumnističkih mreža više poznatih univerziteta iz sveta kao i više nego skromne pokušaje pojedinih fakulteta Univerziteta u Beogradu i razmotrili različite modele organizovanja. Odmah na početku se pokazalo da statuti Univerziteta i fakulteta ne predviđaju postojanje alumni organizacija kao bilo kakve forme organizovanja, a taj problem statusa nažalost do danas nije razrešen.

Logo Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

S obzirom na to da su većinu inicijatora činili diplomci u penzionerskom statusu, njihov entuzijazam bio je podložan čestim individualnim problemima sa zdravljem, što je uticalo da se tek krajem maja 2017. završi proces priprema i okupi se inicijalni broj od 82 alumnista. Tadašnja prodekanica za međunarodnu saradnju prof. dr Julijana Vučo, zadužena od dekanskog kolegijuma, i ja smo preuzeli na sebe sve organizacione aspekte i osnivačka skupština Alumni organizacije Filološkog fakulteta održana je 4. oktobra 2017. Tom prilikom pored Akta o osnivanju, usvojen je Statut i izabran Upravni odbor.

Osnovni ciljevi su definisani članom 3. Statuta:

Alumni okuplja diplomce svih generacija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, diplomce drugih fakulteta koji su u svom radu imali ili imaju veze sa Filološkim fakultetom, kao i prijatelje, sa ciljem da svojim programima, projektima i ukupnim javnim delovanjem doprinese povezivanju članova, podizanju ugleda struka, profesija i samog fakulteta, unapređenju rada i razvoju Filološkog fakulteta i modernizaciji procesa obrazovanja, te da pomaže studentima, masterima i doktorandima Filološkog fakulteta u ostvarivanju ličnih i profesionalnih ciljeva.

Zamišljeno je da se početna aktivnost odvija kroz različite oblike pomoći alumnista studentima: konsultacije tipa „Šta posle diplomiranja?“, posredovanje u nalaženju posla kao i posredovanje u organizovanju stručne prakse i volontiranja. Početna iskustva su ukazala da se na taj način neće postići osobiti rezultati. Razlozi prvenstveno leže u tome da se čitava aktivnost zasniva na neplaćenom radu i entuzijazmu pojedinaca. S druge strane, zapaženo je da treba organizovati aktivnosti koje su bliže potrebama današnjih studenata i prilagoditi ih savremenim tehnologijama i sredstvima komunikacije.

 

Osnivanje Produkcije Alumnija Filolološkog fakulteta (PAFF)

Logo Produkcije Alumnija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Videvši da postojeće forme ne postižu uspeh, a nakon opsežnih razgovora sa profesorima i studentima različitih generacija, predložio sam u proleće 2019. dekanskom kolegiju da iniciramo dodatni oblik organizovanja alumnista koji bi imao više dodira sa postojećim studentima. Oblik organizovanja sopstevene audio-video produkcije učinio se kao najpogodniji. Koleginice prof. dr Julijana Vučo, doktorand Jovana Milovanović i ja smo razradili ideju i u novembru 2019. uz pomoć tada studentkinja Anđele Nenadović i Branislave Polimac, organizovali prve radionice za buduće članove PAFF-a na kojima je otprilike 40 studenata raznih godina i nivoa studiranja sa različitih katedri, ovladalo osnovama mobilnog novinarstva, javnog nastupa, rukovanja kamerom, i postupcima postprodukcije (montaža, promocija, rad na društvenim mrežama).

Ideja vodilja sadržana je u potrebi budućih diplomaca da što više i kompetentnije ovladaju radom na savremenim sredstvima komunikacija jer će im nesumnjivo trebati u bilo kom poslu neka od tih veština i znanja. Opredelili smo se da snimamo i emitujemo emisije sa sadržajima iz kulture i umetnosti, prvenstveno vezane za jezik i književnost. Također, čvrsto je opredeljenje da sve delove procesa odrađuju sami studenti kao i da se svako nađe tamo gde mu najviše odgovara i za šta ima najviše afiniteta. U samom startu prihvaćeno je da se u rad uključe studenti i prijatelji sa drugih fakulteta jer je zaključeno da je otvorenost ka ljudima i idejama ključ za razvoj.

Podesilo se da se s jeseni 2019. u prostoru Multimedija centra na fakultetu pripremala proslava jevrejske Hanuke i PAFF je tada angažovan da snimi prilog o toj proslavi. U renoviranje prostora koji se sada naziva Multimedija centrom sredstva su uložili Ministarstvo inostranih poslova, Savez jevrejskih opština Srbije i poslovni ljudi izraelskog i jevrejskog porekla sa ciljem da zaživi Lektorat za hebrejistiku. Lektorat je te godine zaživeo, ali pošto se za njihove potrebe nastava održava nekoliko časova tokom nedelje, postignut je usmeni dogovor tadašnje dekanice, profesora Gideona Grajfa i rabina Isaka Asiela i Ministarstva inostranih poslova da PAFF koristi prostor Multimedija centra u vremenu kada lektorat nema časove.

Tako je sve počelo. Sa ličnim sredstvima i uz pomoć donatora nabavili smo osnovna sredstva za rad (2 računara, foto-aparat/kameru, nekoliko mikrofona i nešto pomoćne opreme). Otvoren je sopstveni kanal na YouTube, profil na Instagram-u i Facebook-u. Počela je intenzivna aktivnost koja je rezultirala sa 147 audio-video emisija različitog forma emitovanih do sada na YouTube-u, višestruko više objava na Instagram-u i Facebook-u.

Prekretnica u radu PAFF-a je nastala izbijanjem pandemije u martu 2020. Kada smo pomislili da će zbog mera izolacija i prestanka obavljanja nastave sa fizičkim prisustvom doći do zamiranja aktivnosti u PAFF-u, zahuktali članovi su insistirali da nastavimo u novim uslovima kroz snimanje i emitovanje jednostavnih priloga tipa: preporuke za čitanje u izolacije, recitovanje poezije i slično. Pokazalo se kao pun pogodak. Broj uključenih u razne oblike se povećao do oko 80, a priključile su se i mnoge javne i ličnosti iz kulture. U vreme ublaženih mera veoma smo intenzivno radili na snimanju različitih emisija koje su se vremenom definisale kao serije: Koronarno čitanje, Poeziju Će Svi Čitati, Poezija uzvraća udarac, UkljUči se, Savremenici, Alumnisti, Priče iz kofera, Književna večera, Muzički herbarijum, Diftong, SlogoTvor, a neke nove su planu za školsku godinu 2022/23.

Nužnim se pokazao i sledeći korak: Grupa od 16 najaktivnijih PAFF-ovaca je 20. februara 2021. odlučila da se osnuje Uduženje građana PAFF kao neprofitno pravno lice koje će moći učestvovati na projektima i ostvarivati prihode iz kojih bi se finansirao rad alumni organizacije, razvoj produkcije i makar simbolilčno honorisali učesnici u radu. Udruženje građana je i formalno registrovano u Agenciji za privredne registre 2.7.2021. godine.

U uslovima vraćanja normalnim uslovima rada na fakultetu, barem se tome nadamo u trenutku pisanja ovog teksta, PAFF priprema nastavak rada na započetim serijama ali i započinjanje novih. Sa novim članovima, novim idejama, na bazi stečenog iskustva – idemo dalje.

Sve vas koji ovo čitate pozivamo da se uključite. Bilo da ste naš član ili nemate nikakve veze sa Filološkim fakultetom, a hteli biste da se uključite ili pomognete – dobro ste došli. Naše finansije će biti potpuno transparentne i na sajtu će redovno biti prikazan protok novca (cash flow) i kao i to od koga smo šta dobili i kako je iskorišteno i potrošeno.

Posebno vas molimo da kontaktirate svoje prijatelje i kolege sa fakulteta – diplomce razasute po zemlji i inostranstvu da nam se jave. Želja nam je da se što više alumnista uključi, na njima pogodan način, u realizaciju naših programa i da svojim iskustvom i idejama obogate naš rad. Sa posebnim naglaskom na korišćenju stečenog znanja stranih jezika i razvoju međunarodne saradnje.

Beograd, 15. avgust 2022.

Branko Vuksan

Predsednik Upravnog odbora
Alumni Filološkog fakulteta