Ako studiraš na Filološkom fakultetu (od osnovnih do doktorskih studija)…
Ako si alumnista Filološkog, a želiš da se uključiš u aktivnosti Alumni organizacije i PAFF-a…
Ako studiraš na nekom drugom fakultetu, a imaš prijatelje i kolege na Filološkom…
Ako ti se dopadaju programi koje pravimo i želiš da učestvuješ…
Ako želiš da ovladiš medijskim iskustvima…
Ako imaš ideje, a nemaš prilike da ih plasiraš i ostvariš…
☞ Na pravom si mestu!

Mi smo neobična kombinacija alumnista, starijih i mlađih kolega i prijatelja koji svojim ličnim angažovanjem želimo da damo više no što se od nas traži.

Stariji hoće da pomognu mlađima i da urade štogod van svojih uobičajenih poslova, a mlađi bi hteli da nauče ili pokažu šta znaju.

Mi pravimo audio-video programe iz oblasti kulture i umetnosti, jezika i književnosti, na svom jeziku ili jezicima koje znamo ili studiramo, na teme koje svako sam predlaže, bira ili učestvuje.

1. Nisi u obavezi, ali hoćeš i možeš.

2. Samostalno određuješ koliko ćeš vremena posvetiti i šta ćeš raditi.

3. Možeš da uključiš svoje prijatelje, sa Filološkog ili drugih fakulteta, a nema veze ako ne studiraju ili su davno studirali.

4. Navrati i kad nemaš posla i obaveza, odmori i druži se. Naša KaFilterija služi tome da te osveži.

Klikni na prijavu priključi se svojoj grupi: alumnista, alumnistkinja /učlanjivanje u Alumni organizaciju, važi i za prijatelje/ ili student, studentkinja /učlanjivanje u PAFF/. Ako ti nešto nije jasno, pitaj ili dođi u prostoriju Alumni organizacije u Multimedija centru Filološkog fakulteta /ulaz iz 1300 kaplara ili nove zgrade fakulteta/.

Alumni članstvo
PAFF članstvo