Pređašnji članovi

Anđela Nenadović, promocija na društvenim mrežama

Lenka Pavlović, kamera

Aleksandar Sekulić, montaža

Anđelija Sajić, montaža

Vasilije Veljković, montaža

Vladimir Pejčinović, zvuk

Petar Minić, zvuk

Tijana Hegić, autorka priloga

Teodora Aćimović, srpska redakcija, fotografija

Tijana Kandić, srpska redakcija

Olja Brkić, srpska redakcija

Milica Bjedov, srpska redakcija

Teodora Miklušev, srpska redakcija

Teodora Rešetar, srpska redakcija

Jelisaveta Bosanac, srpska redakcija

Nemanja Jovanović, bugarska redakcija

Filip Ljubojević, Diftong

Nikola Mihailović, Diftong

Milica Antonić, Muzički herbarijum

Jana Đorđević, Muzički herbarijum

Srđan Đurđevački, Make your own origami

Danica Drobnjaković, scenografija

Branislava Polimac, sajt

Tijana Đurović, autorka priloga

Anđela Piljagić, autorka priloga

Ana Krstić, autorka priloga

Milica Arbutina, autorka priloga

Filip Fjodorov, mađarska redakcija