Osnivački dokumenti

Na ovoj stranici nalaze se dokumenta u vezi sa osnivanjem Alumni organizacije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i oni u vezi sa osnivanjem Produkcije Alumnista Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.