Finansije

Rad svakog udruženja počiva na jasnim ciljevima, programu, poverenju i solidarnosti.

Poverenje se, s jedne strane, stiče kroz individualni i grupni rad na određenim zadacima, a, s druge strane, na transparetnom finansijskom poslovanju. Naš PAFF je neprofitna organizacija koja, u svojoj registraciji, definiše medijske i druge poslove na kojima ima pravo da ostvaruje profit, ali taj profit njeni članovi ne dele nego ga ulažu u razvoj i tehničku opremljenost. Troškovi organizacije, naknada za rad i honorari pokrivaju se iz plaćenih poslova i projekata u kojima učestvuje.

Načelo transparentnosti nalaže da svi članovi kao i javnost imaju uvid u finansijsko stanje. Stoga smo odlučili da protok novca na našem računu prikažemo javno.

Nadamo se da ćemo razvojem PAFF-a biti u većoj mogućnosti da nagrađujemo rad naših članova i drugih učesnika u našim aktivnostima nadajući se da ćemo imati više projekata i plaćenih poslova u okviru polja kulture i umetnosti kao naše prvenstvene delatnosti. Istovremeno, svesni smo da ima dosta aktivnosti unutar organizacije koje same po sebi ne ostvaruju nikakv prihod. Upravni odbor PAFF je stoga doneo odluku da se formira Fond solidarnosti u gotovom novcu koji bi se punio tako što bi honorisani učesnici u bilo kom plaćenom poslu prilagali 10% svojih honorara, a u njega bi se slivala i sredstva od poklona donatora kao i od eventualne prodaje ulaznica za PAFF-ove javne aktivnosti u prostoru Multimedija centra (mali koncerti, izložbe i druge vrste priredbi). Tako dobijena sredstva delila bi se po načelu zasluga i solidarnosti onim našim članovima koji su radili na nedohodovnim aktivnostima. S tim u vezi, svi naši aktivni članovi vodiće evidenciju aktivnosti i vremena potrošenih na njih u toku meseca da bi mogli uspostaviti što pravednije kriterijume za raspodelu novca (kada ga bude).