“Moj fakultet”.

Tako se izražavamo kada prolazimo pored fakulteta na kome smo studirali ili кada bilo kome govorimo o svojim studentskim danima. Osnovnu školu pamtimo po dragim učiteljima, srednju po drugarima i prvim ljubavima, a fakultet – po hlebu koji nam je pružio i svetu nauke u koji smo ušli. Bilo da smo radili “u struci” ili nas je život odveo ka drugim profesijama i izazovima, odnos prema fakultetu ostao je isti.

Moj fakultet.

ZAŠTO ALUMNI?

Jaki svetski univerziteti, pogotovo oni na Zapadu, imaju dugu i cenjenu istoriju delovanja Alumni organizacija koje okupljaju diplomce, kao i one sa nadgrađujućim akademskim titulama, ponosne na ono što im je fakultet dao i spremne da, u skladu sa svojim pozicijama i mogućnostima, doprinesu da se fakultet razvija a studentima da se pomogne.
Kao što zgradu, učionice i nastavna sredstva treba održavati, tako i nastavu treba osavremenjavati, a studentima omogućiti da koriste najnovija tehnička i tehnološka dostignuća 21. veka – veka brzog razvoja komunikacija.

Gde su komunikacije, tu su jezik i pismenost . I književnost. Dinamičnost promena i razvoja odražava se u oblastima koje smo studirali. Tu se nalazi misija našeg fakulteta, naših budućih koleginica i kolega. Tu je naše mesto da im pomognemo. I fakultetu, i studentima.

S druge strane, svi osećamo potrebu da struku, nauku i znanje, društveni ugled profesija koje obavljamo odbranimo i zaštitimo od razarajuće degradacije koju nosi društvena, ekonomska i politička tranzicija iz jednog ideološkog sistema u drugi, karakterizovan profitom kao merilom vrednosti. Umesto da se nauka, znanje i struka smatraju generatorom razvoja i dobrobiti jedne zemlje u svim oblastima ekonomije i društvenog života, svedoci smo vremena u kome se znanje tržišno prodaje i kupuje bez mere i morala.

Zato se naš Alumni opredeljuje za direktan i organizovan kontakt sa Filološkim fakultetom u Beogradu.

Zato hoćemo da stvorimo uslove za razvoj međusobnih veza naših članova, koristimo bogata iskustva , znanja, društveni ugled, položaj i dostignuća starijih članova, polet, energiju i entuzijazam mlađih, te institucionalne mogućnosti samog fakulteta da se dalje afirmiše, promoviše, štiti i unapređuje reputacija našeg fakulteta i naših profesija.

Alumni nije ni politička, ni profitna a kamoli stranačka organizacija.

Naš odnos prema politici nije negativan, on je naprosto ostavljen svakome lično.

Ciljevi našeg Alumnija odnose se na odbranu integriteta struke i dostojanstva profesije i u predloženom Statutu definisali smo naše ciljeve da „programima, projektima i ukupnim javnim delovanjem doprinosimo povezivanju članova, podizanju ugleda struka, profesija i samog fakulteta, unapređenju i modernizaciji procesa obrazovanja, te da pomažemo školovanje studenata Filološkog fakulteta“.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje naročito:

  1. razvija društvenu svest o značaju nauka, struka i profesija koje se izučavaju i stiču na Filološkom fakultetu;
  2. istupa u javnosti kako bi širilo ugled i značaj Filološkog fakulteta;
  3. podstiče povezivanja diplomaca sa studentima i budućim koleginicama i kolegama pomažući im savetodavno i finansijski podstičući najbolje studente;
  4. koristi ugled i pozicije svojih članova radi pomaganja studentima u dobijanju stipendija u zemlji i inostranstvu, kao i ostvarivanju svih vidova stručne prakse;
  5. pomaže fakultetu u osavremenjivanju nastave putem tehnološke i tehničke modernizacije procesa u učionicama i bibliotekama;
  6. razmatra i daje svoje mišljenje o raznim aspektima zakona i propisa koji regulišu oblast nauke i obrazovanja u segmentima koji imaju dodira sa Filološkim fakultetom ili oblastima u kojima rade diplomci Filološkog fakulteta;
  7. podržava,organizuje i učestvuje, samo ili u saradnji sa drugim sličnim organizacijama, fakultetom i Univerzitetom, u domaćim i međunarodnim konferencijama, javnim tribinama, okruglim stolovima, seminarima, savetovanjima i drugim oblicima naučnog i stručnog obrazovanja u oblastima koje se izučavaju na Filološkom fakultetu;
  8. sarađuje se drugim sličnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu koja deluju u istoj oblasti;
  9. objavljuje knjige, studije, članke, časopise i druge publikacije u skladu sa svojim ciljevima i mogućnostima.

KAKO?

U ekonomski razvijenijem svetu jake univerzitetske tradicije, Alumni organizacije često imaju ulogu pribavljanja značajnih finansijskih sredstava za razvoj fakulteta u bilo kom smislu. U našem osiromašenom i opustošenom društvu, radeći najčešće u uobrazovnim instituacijama, kao i u institucijama kulture i u medijima, ne računamo da su nam mogućnosti takve da se nosimo sa jačima i poznatijima od sebe.

Ali ne podcenjujmo svoje znanje, iskustvo i svoje pozicije, pa i mogućnosti da učinimo nešto za svoj fakultet i naše buduće koleginice i kolege. Učinimo nešto, makar koliko malo to bilo, da se nešto poboljša, nekome pomogne, najbolji nagrade, ponekome omogući stipendija, nekome da se usavršava u inostranstvu. Toliko možemo. Ni sami ne znamo gde nas sve ima u svetu. Ni sami ne znamo koliko nas ima koji pratimo šta se dešava na našem fakultetu i u našoj zemlji.

Zamislili smo da omasovimo da naš Alumni. Mnogo nas je završilo fakultet koji volimo. Kroz omasovljenje doći ćemo do stanovitih sredstava preko skromne članarine koja neće opterećivati ničiji budžet. Dogovorićemo se kako da ta sredstva najbolje iskoristimo. Nećemo ih trošiti nenamenski i svako će imati mogućnost da kontroliše potrošnju.

Neko možda može dati i više. Znaćemo da cenimo i donacije i priloge i poklone, ponosni što imamo članove koji mogu i žele da pomognu.

KONTAKTIRAJTE

Na sajtu fakulteta http://www.fil.bg.ac.rs/ već postoji Alumni u meniju. Pogledajte predlog Statuta.

Otvoren je I naš šajt http://www.alumni.fil.bg.ac.rs

Inicijatori osnivanja Alumnija razmenjuju mejlove preko: alumni@fil.bg.ac.rs.

Napravljena je FB stranica:

Pristupnica se može dobiti ovde ili preko sajta i FB.

Otvorena je rasprava o zadacima i konkretnim projektima – priključite se. Predlažite, borite se za svoje stavove i ideje, kontaktirajete i obaveštavajte one s kojima održavate vezu, podsetite se kolega s kojima se dugo niste čuli, iskoristite priliku da se povežete, sretnete, proćaskate, setite lepih studentskih dana.

Razmislite kako biste mogli i hteli da pomognete.

Ovo je Vaš alumni.