Biti članom Alumnija je zadovoljstvo, čast ali podrazumeva i neki obim obaveznosti. Ne možemo da funkcionišemo a da ne znamo ko se sve saglasio sa postavljenim ciljevima i zadacima.

U pogledu samog pristupanja – obaveze su male. Popunite On line Pristupnicu. Oni lični podaci koji mogu ugroziti vašu privatnost (adresa, telefoni, E mail adrese) neće biti javni.

Visinu članarine nismo još odredili. Biće na godišnjem nivou i gledaćemo da se ne odrazi na vaš budžet. Rado ćemo prihvatiti više – ako vam se čini da možete više i da vam to čini zadovoljstvo.

Udruženje kao što je Alumni ima zakonsku obavezu da ima svoje organe. Skupština, Upravni i Nadzorni odbor nisu zamišljeni da nas birokratizuju i podrede administraciji. Ali uvode potreban red i gledaćemo da nikoga ne optereti.

Ovakav vid angažmana podrazumeva prilično entuzijazma i besplatnog rada kod inicijatora. Ali nama starijima je to zadovoljstvo. Na taj način vraćamo svoj dug fakultetu.

Želimo da nam se priključi što više mlađih koleginica i kolega pa da oni povuku snažnije kola našeg Alumnija.

Obavestite svoje drugare, starije i mlađe, koristite društvene mreže, prelistajte stare rokovnike, osvežite pamćenje – na hiljade su završile naš fakultet i ima nas na svim kontinentima, u svim institucijama kulture, u medijima, u školama, na fakultetima.